اداره رسیدگی به دعاوی و شکایات

یکی از مهم‌­ترین حوزه­‌هایی که بخش­‌های مختلف دانشگاه به­‌طور روزمره با آن سروکار دارند، قوانین و مقررات آموزشی، پژوهشی، استخدامی است. با توجه به پراکندگی قوانین و مقررات، آشناسازی واحدهای مختلف دانشگاه با قوانین و مقررات مربوط به حوزه کاری خود و نظارت بر اجرای آنها، می­‌تواند موجب کاهش قابل توجه هزینه‌­های احتمالی دانشگاه و ارکان آن یعنی اعضای هیات‌علمی، دانشجویان و کارمندان دانشگاه­ شود. از سویی، رسیدگی به شکایاتی که منشأ آنها برداشت­‌های مختلف از قوانین، مقررات و قراردادهای مختلف ناظر بر دانشگاه است، می‌­تواند موجب کاهش پرونده‌‌های مطروحه علیه دانشگاه شود.
اداره نظارت بر آیین­‌نامه‌ها، بخش­نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و رسیدگی به شکایات، با هدف توانمندسازی اعضای هیات‌علمی، دانشجویان، کارمندان و کلیه افرادی که در دانشگاه اشتغال دارند، کاهش هزینه­‌های دانشگاه، تقویت حاکمیت قانون در ارکان و واحدهای مختلف دانشگاه و کمک به مسئولان دانشگاه در جهت تصویب و اجرای مقررات به نحو مطلوب، تشکیل شده و فعالیت می‌کند.
اطلاعات تماس:
29902210 و 22431887
lawoffice@sbu.ac.ir