اداره مالکیت معنوی و تطبیق آیین‌نامه‌ها و مقررات

اداره مالکیت معنوی و تطبیق آیین‌نامه‌ها و مقرراتبا هدف تامین و تثبیت حقوق مالكیت فکری دانشگاه از طریق طرح، تعقیب و دفاع از دعاوی و انجام اقدامات لازم به منظور حل و فصل مسائل حقوقی مالكیت فکری، امور ثبتی مربوط به اموال فکری و حقوق دانشگاه و حمایت از نوآوری­‌های صورت گرفته در دانشگاه، ایجاد شده و فعالیت می‌کند.
اطلاعات تماس:
29902210 و 22431887
lawoffice@sbu.ac.ir