اداره امور قراردادها، تعهدات و حقوق بین­‌الملل

قراردادها و موافقت­نامه­‌های متعددی در زمینه‌‌های مختلف آموزشی، رفاهی، پژوهشی، ساخت­ و ساز و غیره بنا به نیاز واحدهای مختلف دانشگاه و بعضاً بنا به نیاز واحدها و مؤسسات خارج از دانشگاه وصول می­‌گردد، که اداره امور قراردادها، تعهدات و حقوق بین‌الملل ضمن تنظیم و بررسی این قراردادها، به انطباق مفاد و مندرجات آنها با قوانین و مقررات موضوعه، آیین‌­نامه‌­ها، بخش­نامه‌­ها و آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه اقدام می­‌نماید. نظارت بر حسن انجام تعهدات و رعایت مفاد آنها از دیگر وظایف و اختیارات این اداره است.
اطلاعات تماس:
29902210 و 22431887
lawoffice@sbu.ac.ir